Επισκευή τρακαρισμένου Ford Fiesta

  • 0

Επισκευή τρακαρισμένου Ford Fiesta

Εργασίες φανοποιϊας και βαφής σε Ford Fiesta

Πριν

ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου ford fiesta διαδικασία επισκευής τρακαρισμένου

αλλαγή ανταλλακτικών για την επισκευή
καπω
φτερά
προφυλακτήρα
μετώπη
σασί
θόλους
airbag
λοιπά εξαρτήματα
πλαστικά εξαρτήματα

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν

αποξήλωση και επανεγκατάσταση κινητήρα και λοιπών εξαρτημάτων
ευθυγράμιση εμπρός μέρους με καλύμπρα ηλεκτρονική

τοποθέτηση εξαρτημάτων
εργασίες ασταρώματος εξαρτημάτων
εργασίες βαφής σε θάλαμο βαφής με χρώμα διπλής επίστρωσης

Μετά

ford fiesta μετά

ford fiesta μετά ford fiesta μετά ford fiesta μετά ford fiesta μετά

 


Powered by localbusiness.gr